A8:132

 
(Rubrik:) Länna Sochn
 
Notarum Explicatio
 
A                   Länna Prästegårdh
B.                  Östergärdett Uthsäde.............                                          -16 [tunn]or
C.                  Wästergärdet. uthsäde..............                                       -14 t[unn]or
D                   Stenwals och starrboles Engh til                                        -140 l[a]ss
E                    Miölqwarn hema.     (obs!på kartan står bokstaven B vid kvarnen)
 
föres[kreff]ne prästegårdh haffwer och godh skogh och Uthmark sampt temmeligitt gott fiskewatn.
 
Dessföruthan haffwer han och tre tårp uppå skogen sampt sågoqwarn skön.
hwilka tårp och qwarn finnes igen pag. -136.
 
 
 
(Karttext:)

Länna Kyrkio siö