A8:133-134

 
(Rubrik:)        133                                                                                 134
Län[n]a Skipslagen                                                          Länna Sochn
 
 
A                   Länna Kyrkioby. Frälseh[emman] -2
skatteh[emman] -1
 
1.                   Östergården frälseh[emman -1 under Pänningeby
B.                  Uthsäde i Wästergärdett...........                                        -4 1/2 t[un]na
C.                  I Östergärdett.....................                                             -3. t[unn]or
D                   Engh till höö....................                                                 -19 l[a]ss
 
2.                   Millangården skatteh[emm]an -
Haffwer i byamåhl.............                                               30 al[na]r
B                   Uthsäde i Wästergärdett........                                           -6 1/2 t[un]na
C                   I Östergärdett..................                                                -4 3/4 t[un]na
D                   Engh till höö.................                                                    -30 l[a]ss
 
3.                   Wästergården Frälseh[emman] -
B                   Uthsäde i Wästergärdett..............                                     -4 1/2 t[unn]or
C                   I Östergärdett.................                                                 -4 t[unn]or
D                   Engh till höö................                                                     -24 l[a]ss
 
Til ofwanskreffne by är godh skogh och uthmark sampt och fiske.
 
Och löper samme uthmark norr om byn in emot wantunge; på östersydan räcker hon in emot prästegårdzägor; sedan wäster på till Österlysa ägor taga wedh. och sedan uth i Siön
 
 
 
(Karttext:)

 Länna kyrkioby 
Leriordh
Leriorh