A8:135

 
(Ingen rubrik)
 
Notarum Explicatio
 
A                   Österlysa. skatteh.[emman] -1.
cronoh.[emman] -1/2.
 
1                    Östergården skatteh[emman] -
haffwer i byamåhl..............                                               -32 al[na]r
B                   Uthsäde i Norregärdett............                                        -9 t[unn]or
C                   I Södergärdett uthsäde............                                         -8 3/4
D                   Engh till höö....................                                                 -60 l[a]ss
 
2                    Wästergården. Kronoh[emman] -
haffwer i byamåhl..............                                               -8 al[na]r
B                   Uthsäde i Norregärdett............                                        -3 3/4 t[unn]or
C                   I Södergärdett..................                                                -3 t[unn]or
D                   Engh till höö..................                                                   -15 l[a]ss
 
Ti be[mäl]te heman är swykfull åker: män temmeligitt gott fiske, Sampt och Skogh.
Och sträcker sig föres.[kreffne] byes uthmark i norr in emot wantunge ägor, och sedan derifrån och till Länna.
 
 
 
(Karttext:)

Länna kyrkioSiö