A8:136

 
(Rubrik:)        Länna Sochn
 
Notarum Explicatio
 
A.                  Duusboda ett tårp ligger på
Länna Prästegårdz ägor; och giöra prästen skatt.
B.                  Uthsäde ett åhr................                                                -1 1/2 t[un]na
C.                  Uthsäde andre åhrett...........                       -1 1/4 t[un]na
D.                  Engh till höö...................                                                  -4 l[a]ss
_______________________________________________
 
 
E.                   Fogla. ett tårp ligger och på Länna Prä-
stegårdz ägor.
F.                   Uthsäde ett åhr Norregärdett............                                -3 1/2 t[un]na
G.                  Södregärdett uthsäde..................                                     -3 1/2 t[un]na
H                   Måsswaldz Engh till höö..............                                     -8 l[a]ss
I.                    HagzsiösEngen, bruker Prästen sielff                                 -15 l[a]ss
________________________________________________
 
 
K                   Prästetårpett, ett lytet tårp ligger på
prästegårdz ägor, uthsäde hwart åhr                                 -1/2 t[un]na
L                    Prästegårdens Sågeqwarn.
________________________________________________
 
 
 
(Karttext:)

Fogla siön
Hagh siön