A8:139

 
(Rubrik:) Länna Skiplagh
 
Notarum Explicatio
 
A                   Sneslingeby skatteh[emman] -2
                       frälseh[emman] -1.
B                   Östergärdett........uthsäde.......                                          -13 t[unn]or  
C                   Wästergärdett..........uthsäde......                                      -11 t[unn]or
 
1.                   Östergården, frälseh.[emman] -1. till Penningeby.
haffwer i byamåhl.............                                                -12 al[na]r
B                   Uthsäde i Östergärdett..........                                           -3 1/4 t[un]na
C                   I Wästergärdett...............                                                 -3 t[unn]or
D.                  Engh till höö....................                                                 -20 l[a]ss
 
2.                   Millangården skatteh[emman] -
haffwer i byamåhl..............                                               -19 al[na]r
B.                  Uthsäde i Östergärdett..............                                       -4 1/2
C.                  I Wästergärdett....................                                            -5 t[unn]or
D.                  Engh till höö.....................                                                -30 l[a]ss
 
3.                   Wästergården skatteh[emman] -
är lika stort uthi alle qvaliteter medh
millangården.
 
Föres.[kreffne) by haffwer någorlunda godh skogh och fiskewatn.
 
 
 
(Karttext:)

Länna Kyrkio Siö
örjordh
örjordh