A8:14-15

                     
(Rubrik:)        14                                                                                   15
Lyhundratz Häradt                                                           Hussby Sochn.
 
Notarum Explicatio.
 
A                   Pänningeby Skatteh[emman] -2.
B                   Östergärdett.......                  uthsäde..............................  -30 t[unn]or
C                   Wästergärdett....                  uthsäde..............................  -28. t[unn]or
 
1.       Östergården
Haffwer i byamåhl........................................................    -7 al[na]r
B                   Uthsäde i Östergärdett..................................................   -9 1/2 t[un]na
C.                  I Wästergärdett.............................................................  -9. t[unn]or
D.                  Engh till höö.................................................................    -30 l[a]ss.
 
2.       Millangården
Haffwer i byamåhl.......................................................     -11 al[na]r
B                   Uthsäde i Östergärdet...................................................   -15. t[unn]or
C                   I Wästergärdett.............................................................. -14. t[unn]or
D                   Engh till höö.................................................................    -70. l[a]ss
 
3.       Wästergården
Haffwer i byamåhl........................................................    -4.
B                   Uthsäde i Östergärdett..................................................-5 1/2 }
C                   I Wästergärdett……………………………………….  -5       } t[un]na (otydligt)
D                   Engh till höö................................................                     -20. l[a]ss.
 
Föres.[kreffne] by haffwer hwarken Uthmark Skogh heller fiskewatn.
 
E                    Engier til Torrwalla.... höö...........................................     -
F.                   UthEngh till Prästegården....höö..................................     -
G                   UthEngh til Finsta herregårdh......................................     -
H.                  UthEngh till Torslunda.................................................     -
I                     UthEngh till dillingeby.................................................      -
K.                  UthEngh till Sutuna......................................................     -
 
 
(Karttext:)

Backar (?)
Löthen          
Lerjordh