A8:140

 
(Rubrik:) Länna Sochn
 
Notarum Explicatio
 
A                   Engstårpett. Lyder till Groffsta.
uthsäde hwart åhr........         -1 t[un]el[and]
 
B                   ÖsterEngen hårdwaldz Engh lyder och till Groffsta.
 
C                   Storskärett. Bärgholme och till Grofsta.     
 
D                   En annqr holma til Grofsta.
 
E                    En holma kallas Tiufweholmen och är på samma holma satt fäm stenarå.
 
 
 
(Karttext:)

Grofsta Wykan
Träsk
FiskeSundet
Storskärett
Tiuffweholmen
Råsten emilla Grofsta