A8:143

 
(Rubrik:) Länna Skipzlagh.
 
A                   Trannw[reten]. En enghage till Groffsta
 
B.                  Än en Engh kallas och Tranw[reten?] lyder och till Grofsta.
 
C                   En Engh lyder till Gudeby och drager höö   -16 l[a]ss.
 
 
 
(Karttext:)

Grofsta Wykan
 
 
(Senare tillfogad text:)
afcopierad i anledning af General Majorens och Commendeuren Högw:(älborne) Baron Herr fabian Casimir Wredes begäran 1771 af Hans H: Lindskog.