A8:144

 
(Rubrik:) Länna Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
A.                  Hammerby skatteh[emman] -3.
B.                  Wästergärdett.......uthsäde..........                                     -16 t[unn]or
C.                  Östergärdett..........uthsäde.........                                      -12 t[unn]or
 
1.                   Norregården skatteh.[emman] - 2 öresl.[and]
haffwer i byamåhl...............                        -16 al[na]r
B                   Uthsäde i Wästergärdett.........                                          -4 1/2 t[un]na
C                   I Östergärdett..................                                                -3 1/2 t[un]na
D                   Engh till höö..................                                                   -34 l[a]ss.
 
2.                   Millangården skatteh.[emman] -2 öresl.[and]
är lyka stort medh det förra uthi alle qvaliteter.
 
3.                   Södregården skatteh.[emman]
haffwer i byamåhl.............                                                -26 al[na]r
B                   Uthsäde i Wästergärdett.........                                          -7 1/4 t[un]na
C                   I Östergärdett...................                                               -5 1/2 t[un]na
D                   Engh till höö...................                                                  -40 l[a]ss.
 
föres[kreff]ne by haffwer godh skogh och uthmark fiskewatn intet synnerligitt.
 
haffwa och föres.[kreffne] heman en uthängh
belägen hoos Norrby Siöänger til hö                                                       49 l[a]ss
och fins des qvalitet igen pag. -151.
 
(Texten fortsätter i en ruta till höger om Not. Expl.:)
 
Hammarby uthmark gåer swdwäst ifrå byen till en siö på skogen kallas bårsiön thär möter Morby ägor Sampt Bärgzhambras. Norr ifrån byen råda the intet längre än som gärdet tilsäyer; Österåth fölies hammerby och Morby ägor åth neder alt till Saltsiön.
 
 
 
(Karttext:)

Norrby Siön
här är Norrby gärde belägitt
hammerby miölqwarner en til hwar gårdh