A8:145-146

 
(Rubrik:)        145                                                                                  146
Länna                                                                              Skipzlagh
 
Notarum Explicatio
 
A                   Mora skatteh[emman] -3.
B.                  Wästergärdett...............uthsäde........                               -17 t[unn]or
C.                  Östergärdett.................uthsäde........                                -12 t[unn]or  
 
1.                   Norregården skatteh[emman] -1.
haffwer i byamåhl................                       -21 al[na]r
B.                  Såer i Wästergärdett...............                                         -4 3/4 t[un]na
C.                  I Östergärdett....................                                              -3 1/4 t[un]na
D.                  Engh till höö....................                                                 -40 l[a]ss.
 
2.                   Millangården skatteh[emman] -.
haffwer i byamåhl................                       -27 al[na]r
B                   Såer i Wästergärdett................                                        -7 t[unn]or
C                   I Östergärdett..................                                                -5 1/4 t[unn]a (?)
D.                  Engh till höö.................                                                    -50 l[a]ss.
 
3.                   Södergården skatteh[emman] -.
haffuer i byamåhl...............                                               -21. al[na]r
är lyka stoor uthi alle faculteter med
dhet första.
 
En änge fiäll lyder till Wässby och kallas wässby wälle.
 
uthmark och fiskewatn till nödhtårfften.
 
 
 
(Karttext:)

Bärgzhammars Wyk
Moora Wykan.