A8:148

 
(Rubrik:)        Länna sochn.
 
Notarum Explicatio.
 
A.                  Wässby frälseh[emman] -2. under Pänningeby
skatteh[emman] -2.
B.                  Östergärdett.........uthsäde.......                                         -17. t[unn]or
C.                  Wästergärdett.......uthsäde......                                         -13. t[unn]or
 
1.                   Östergården frälseh[emman]
hafwer i byamåhl................                        -12 al[na]r
B.                  Såer i Östergärdett...............                                           -3 1/2 t[un]na
C.                  I Wästergärdett................                                                -2 1/4 t[un]na
D.                  Engh till höö.................                                                    -20 l[a]ss
 
2.                   Millangården skatteh[emman] -
haffwer i byamåhl..............                                               -22 al[na]r
B.                  Såer i Östergärdett..............                       -5 3/4 t[un]naC.                   I Wästergärdett..............                                                  -4 1/2 t[un]na
D.                  Engh till höö..............                                                       -40 l[a]ss.
 
3.                   Ibidem skatteh[emman] - är obygtt.
haffwer i byamåhl.............                                                -18 al[na]r
B.                  Såer i Östergärdett...............                                           -4 3/4 t[un]na
C.                  I Wästergärdett................                                                -3 3/4 t[un]na
D.                  Engh till höö..................                                                   -30 l[a]ss.
 
4.                   Wästergården frälseh[emman] -1. är lyka stort
uth i alle lägenheeter med dhet andre frälseh.[emman]                             (? otydligt i marginalen)
 
föres.[kreffne] heman haffwa skog till nödtåfft (? otydligt ) sampt fiske.
 
 
 
(Karttext:)

Wässby Siön.
lerrblandatt swartmylla.