A8:149-150

 
Notarum Explicatio
 
A                   Bärgzhammar skattehemman                                         -4 1/2
B                   Norregärdett......uthsäde.....                       -20 tunnor
C.                  Södregärdett.........                                                           -23 tunnor
 
1.                   Östergården skattehemman     
haffwer i byamåhl....................                                         -21 alnar
B                   såer i Norregärdett..................                                         -6         }
C                   I Södregärdett...................                                               -5 ½     } tunna
D                   Engh till höö.....................                                                -40 lass
 
2.                   Södergården skattehemman    
haffwer i byamåhl................                       -16  alnar
 B.                 Såer i Norregärdett...............                                           -4 3/4 tunna
C.                  I Södergärdett....................                                             -4 tunnor
D.                  Engh till höö....................                                                 -30
 
3                    Wästergården är lyka stor medh
Södergården uthi alle qvaliteter.
 
4                    Ibidem skattehemman hafwer i byamåhl                   -6 alnar
B                   Såer i Norregärdett..............                                            1 3/4 tunna
C                   I Södergärdet...................                                                1 1/2 tunna
D                   Engh till höö..................                                                   -10 lass
 
5                    Norregården skattehemman hafwer i bymåhl             -18 alnar
B                   Såer i Norregärdett.........                                                 4 3/4   }
C                   I Södergärdet..............                                                    4         } tunnor
D                   Engh till höö..............                                                       -34 lass
 
Notarum Explicatio
 
E.                   Börstatårp
F.                   Uthsäde hwart åhr.................                                           -1/2 tunna.
G.                  Tatrum ett tårp.
H.                  uthsäde hwart åhr..................                                           -3/4 tunna.
 
föreskreffne by haffwer skön uthmark sampt gott ydhfiske uthi åhn såsom och
i Bärgzhammarswykan.
 
I                     Cronones Sågeqwarn och miölqwarn under Skipzhålmen.
K                   Enewykan en Eng till Bärgzhamar. sampt miölqwarn.
 
 
 
(Karttext:)

BärgzHammars Wykan
Saltsiön