A8:151

 
(Rubrik:)        Länna skipzlagh
 
Notarum Explicatio
 
A.                  En ängh till Hammarby om höö                                         -4 l[a]ss
B.                  En ängh kallas Saltsiöängen och
lyder till Norrby om höö..............                                     -16 l[a]ss
C.                  En ängh kallas piältholmen och lyder
och till Norrby. om höö...............                                     -9 l[a]ss
D.                  Kulöö(?) en ängzholme till höö                                         -8 l[a]ss
lyder till halgöö.
 
 
 
(Karttext:)

SaltSiö