A8:152

 
 
Notarum Explicatio.
 
A.                  Fårssa. skatteh.[emman] - 1/2.
B.                  Uthsäde hwarthera åhret                                                   -3 t[unn]or (Otydligt)
C.                  Engh till .............höö.....                                                   -16 l[a]ss
D.                  En engh kallas hummelmaran
och lyder till Bärgzhammer
till höö.................                                                            -10 l[a]ss
 
Föreskreffne fårsa är bygt på Bärgzhambra ägor haf[we]r fördenskuld sin uthmark på Bergzhambre skogh:
 
 
 
(Karttext:)

Waxtuna Siön.
 
 
 
 
Notarum Explicatio
 
E.                   Waxtuna skatteh[emman] -1.
F.                   Norregärdett uthsäde                                                       -4 3/4 t[un]na
G                   Södergärdet uthsäde                                                        -6 t[unn]or
H                   Engh till höö.................                                                    -80 l[a]ss.
och är gott hööheman.
 
Föres.[kreffne] heman råder intet oppå skogen : män fiske hafwa the så temmeligitt gott.
 
 
 
(Karttext:)
,
Waxtuna Siön.