A8:155

 
(Rubrik:)        Länna sochn
 
Notarum Explicatio
 
A                   Lagerboda. skatteh[emman] -1.
frälseh[emman] -1.
B                   Östergärdet uths.[äde]                                                     -7 1/2 t[un]na
C                   Wästerg[ärdet]......uths.[äde]                                           -6 t[unn]or
 
Östergården skatteh[emman] -
haffwer i byamåhl                                                             -12 al[na]r
B                   Såer i Östergärdett                                                          -3  }
C.                  I Wästergärdett........                                                       -4  } t[unn]or
D                   Engh till höö....                                                                 -17 l[a]ss
 
Wästergården frälseh.[emman]
haf[we]r i byamåhl                                                            -15 al[na]r
B                   Såer i Östergärdett                                                          -2 1/2 t[unn]or
C                   I Wästergärdett                                                               -3 1/2
D                   Engh till höö..........                                                           -20 l[a]ss
 
föres.[kreffne] heman haffwa god både timmer och swedeskogh : Sampt och fiskewatn
 
 
 
(Karttext:)

Waxtuna Siön
LilleSiön
 
 
 
Notarum Explicatio
 
E.                   Lansboda. skatteh[emman] -
F.                   Norregärdett........uthsäde                                                -3 t[unn]or
G.                  Södergärdett........uthsäde                                                -3 1/2 t[un]na
H                   Engh till höö...............                                                      -30 l[a]ss
Illack måsswaldz Engh.
 
föres.[kreffne] heman haffwa godh skog och uthmark, illackt fiske.