A8:156

 
(Rubrik:)        Länna Sochn.
 
Notarum Explicatio.
 
A                   Thenne ängier kallas Tåmpta ängier och lyda till Wätterhaga, Wyk och Slänsboda.
 
B                   åkeren sammalunda lyder och till be:[mäl]te byar.
 
 
 
(Karttext:)

Tompta Wykan
Tu tårp
 
a