A8:159

 
Notarum Explicatio
 
A                   Wäringzöö skattehemman -2
B                   Norregärdett uthsäde                                                       -6 tunnor
Södergärdett uthsäde                                                       -3 1/2 t[un]na
 
1.                   Norregården haffwer i bymåhl                                        -24 alnar
B                   uthsäde i Norregärdett                                                     -2 3/4 tunna
I Södergärdett..............                                                   -1 1/2 t[un]na
D                   Engh till höö..............                                                       -40 lass.
 
2.                   Södergården hafwer i bymåhl                                      -31 alnar
B                   Uthsäde i Norregärdett                                                    -3 1/2 tunna
C                   I Södergärdett..............                                                   -2 tunnor
D                   Engh till höö..............                                                       -40 lass
 
 
 
(Karttext:)

Båthussett