A8:16

 
(Rubrik:)        Hussby Sochn
 
Notarum explicatio.
 
A                   Dillingeby skatteh[emman] -1.
Cronoh.[emman] -1.            Uthiordh -1.
B                   Östergärdett. uthsäde....................................................   -21. t[un]na
C                   Wästergärdet uthsäde....................................................  -19. t[unn]or
 
1.       Skattehemmanet haf[we]r i byamåhl.                                -53. al[na]r
B                   Uthsäde i Östergärdet...................................................   -11. t[unn]or
C                   I Wästergärdett.............................................................  -10 t[unn]or
D                   Engh till höö.................................................................    -30. l[a]ss.
2.       Cronohemmanet haffwer i byamåhl............................       -34. al[na]r
B                   Uthsäde i Östergärdet...................................................   -7 t[unn]or
C                   I Wästergärdett.............................................................  -6 1/2 t[un]na
                      Engh till höö.................................................................    -25. l[a]ss.
 
            Uthjorden brukas inne medh Cronohemanet
             och haffwer i byamåhl...........................................................    -13. al[na]r
B                   Såer i Östergärdett........................................................  -2 1/2 t[un]na
C                   I Wästergärdett.............................................................  -2 1/2 t[un]na
D.                  Höö............................................................................... -10 l[a]ss
 
Föres.[kreff]ne Hemman haffwa ganska liten Uthmark och sträcker sigh öster om byen, in imot Röösa skogh tager wedh.
 
 
 
(Karttext:)

Här är Tårslunda gärde belägitt
Här tager Libby Engh wedh.
Här tager Wantunge Engh wedh.