A8:160

 
(Rubrik:)        Länna Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
Slånsboda
Norregärdet uthsäde................                                        -7 tunnor
Södregärdett uthsäde...............                                        -6 1/2 tunna
 
Engh något lyten hemma : män mästedelen haffwa de sin
Engh i hop med wyk och Wettershaga, hwilken fins igen på
Wetterhaga affryttningh pag.. 157.
och fåer höö als tilhopa.....                                                                     -40 lass
 
 
 
(Karttext:)

Bärgzhammars wykan.