A8:163

 
Notarum Explicatio
 
A                   Löparröö skatteh[emman] -2 lyka stora
 
B  1               Skatteh[emman] -1. Uthsäde ett åhr                                 -3 t[unn]or
C                   andra åhret uthsäde....                                                      -2 1/2 t[un]a
 
2                    Ibidem skatteh[emman] -1.
D                   Uthsäde i ett gärde och                                                    -3 t[unn]or
E                    I dett andra................                                                      -2 1/2 t[un]na
F                    Engier hemma widh byen
 
Dessför uthan haffwa ock be.[mäl]te hemman andra
Engier längre ifrå och igen noterade pag.. 161.
Höö till hwar föres.[kreffne] gårdh                                                          -40 l[a]ss.
 
 
(Karttext:)

Bärgz hammars wykan.
Träsk