A8:164

 
(Rubrik:)        Länna Sochn.
 
Notarum Explicatio.
 
A                   Girknäs. skatteh[emman] -1.
B                   Norregärdett uthsäde.............                                          -2 t[unn]or
C                   Södregärdett uthsäde.............                                          -3 1/2 t[un]na
D                   Engh till höö......................                                               -40 l[a]ss.
E.                   Aspön mästedels skoggången och får där
som slott är höö..                                                             -2 l[a]ss
 
Föres.[kreffne] hemman haffwa godh skogh sampt gott strömmingz och annatt fiske.
 
 
 
(Karttext:)

Salt Siön
Salt Siön
Träsk.