A8:165-166

 
Notarum Explicatio.
 
A                   Dyhwassa skatteh[emman] -1.
B                   Uthsäde hwart åhr..............                        -3 t[unn]or
D                   Engh til höö...................                             -30 l[a]ss.
_____________________________________________________
 
 
E                    Mörtsunda skatteh[emman]....
F                    Uthsåde hwart åhr................                      -3 1/2 t[un]na
D                   Engh till höö.........................                      -40 l[a]ss.
 
Föres.[kreffne] heman dywassa, mörtsunda, Girknäs och lögla, råde alle lyka uthi Engier skog och fiske, män åkeren hafua the delat sigh emillan.
 
H.                  Miölqwarn till mörtsunda.
__________________________________________________________
 
 
 
(Karttext:)

Norbowykan.
Girkenäs Wykan.