A8:167

 
Notarum Explicatio.
 
A                   Lögla skatteh[emman] -1.
B                   Uthsäde i Östergärdett..........                                           -3 3/4 t[un]na
C                   I Södergärdett..................                                               -4 t[unn]or
D                   Engh till höö.................                                                    -30. l[a]ss
 
haffwer sin uthmark på samma öö sampt och fiskewatn gott runt om kringh sigh.
 
 
 
(Karttext:)

Salt Siön.
Norebo Wykan.