A8:168

 
(Rubrik:)        Länna Sochn.
 
Notarum Explicatio.
 
A                   Himmaröö Skatteh[emman] -2.
lyka stora både i åker och Engh och alle
andre qvaliteter.
B.                  Norregärdett.....uthsäde......                       -6 1/2 t[un]na
C.                  Södregärdett.....uthsäde......                       -5 1/2 t[un]na
Uthsäde till hwarthera hemmanett
i Norregärdett...................                                               -3 1/4 t[un]na
Uthsäde till hwarthera hemmanett
uthi Södregärdett.............                                                -2 3/4 t[un]na                      
D                   Engh till höö...............                                                      -30 l[a]ss
till hwarthera gården.
 
Till be.[mäl]te by lyder och effters.[kreff]ne hålmar uthi salt siön belägne som äro.
Granön till höö..............                                                   -10 l[a]ss
Ossmarsön till höö...........                                                 -5 l[a]ss
 
fiskewatn skönt allehanda slagz uthi stora Saltsjön.
 
 
(Karttext:)

Salt Siön.