A8:169-170

 
(Rubrik:)        169                                                                                  170
Länna                                                                              Skipzlagh
 
Notarum Explicatio
 
A.                  Swartöö Skatteh[emman] -2.
Frälseh[emman] -1. Till Biörnöö.
B.                  Uthsäde till hwarthera hemmanett/: al-
denstundh att hemmanen äro lyka stora:/
åhrligen.............                                                               -2 t[unn]or
C.                  Till hwart heman höö............                                            -30 l[a]ss.
 
föres.[kreffne] hemmanen haffwa temneligh godh skogh : sampt och gott fiskewatn.
 
 
 
(Karttext:)

Österhaffwet.
Salt Siön
Seglation innan Skärs till Norretälie.