A8:17

 
(Rubrik:)        Hussby Sochn.
 
(Vänster del av Not. Expl.:)
 
Notarum Explicatio
 
A                   Rommsiö. Skatteh[emman] -3.
Frälseh[emman] -1.
B.                  Norregärdet uthsäde.....................................................   -25. t[unn]or
C.                  Södergärdet medh wreten uths.[äde]…………………    -36. t[unn]or
 
1.       Östergården Skatteh[emman]
Haffwer i byamåhl.......................................................     -26 al[na]r
B.                  Uthsäde i Norregärdet..................................................   -7 1/2 t[un]na
E.                   På wreten...uthsäde.......................................................  -1 t[un]nel[and]
D.                  Hårdwaldz och måsswaldz Eng………………………    -30. l[a]ss
C.                  Utsäde i Södregärdett…………………………………  -10 1/2 t[un]na
 
2.       Millangården
Haffwer i byamåhl……………………………………    -22 al[na]r
Uthsäde i Norregärdett……………………………….   -6 1/4 t[unn]or
På wreten uthsäde........................................................   -2 t[unn]or
I Södregärdet.....uthsäde...............................................   -9 t[unn]or
Hårdwaltz och måsswaldz Eng                                         -27 l[a]ss.                                                                       
3.       Norregården Frälseh.[emman] -1. M(W?) Jacob Bagges.
Haffwer i byamåhl......................................................      -21 al[na]r
B                   Uthsäde i Norregärdett................................................    -6 t[un]nor
G                   På wreten.....................................................................   -1 (?) t[un]na
C                   I Södregärdett....uthsäde..............................................    -9 t[unn]or
D                   Hårdwaldz och måsswaldz Engh til                                   -25 l[a]ss.     
 
4.       Wästergården Skatteh[emman] -1.
Haffwer i byamåhl........................................................    -19 al[na]r
B.                  Uthsäde i Norreegärdet.................................................  -4 1/2 t[un]na
H.                  På wreten......................................................................  -1. t[un]na
C.                  I Södregärdett...............................................................  -7 3/4 t[un]na
D.                  Hårdwaldz och måsswaldz Engh…………………….     -20. l[a]ss.
 
           Föres.[kreffne] heman hafwa god skogh och uthmark, fiskewatn intet.
 
 
(Karttext:)

West.             Ost.
örjordh och bägtiordh (?)
Lettiordh.