A8:171

 
Notarum Explicatio
 
A                   Håghmärsöö -skatteh[emman] -2.
B                   Norregärdett uthsäde.........                                              -2 1/2 t[un]na
C                   Södregärdett uthsäde och........                                         -2 1/2 t[un]na
Uthsäde till hwart heman åhrlig                                         -1 1/4 t[un]na
D                   Engh till höö hwar.............                                                -30 l[a]ss.
 
Effters.[kreffne] holmer lyda och till
föres.[kreffne] by nembl.[igen]
Aspön höö..............                                                        -10. l[a]ss.
Grönholmen höö........                                                      -2. l[a]ss.
Norreholmen höö......                                                      -2. l[a]ss.
 
Skogh och uthmarken till nödtårfften till fiske haffwe dhe rum[m]e Siön.
 
 
 
(Karttext:)

Saltsiön.
Uthmark och Engh