A8:172

 
Notarum Explicatio.
 
A                   Alswyk. skatteh[emman] -2.
är lyka stort uthi alle commoditeter
B                   Uthsäde till hwarthera åhret                        -2 1/2 t[un]na
till hwar gårdh.
C.                  Engh hwar till höö............                                                 -20. l[a]ss.
 
Effters.[kreffne] holmer lyda och be.[mäl]te alswyk.
 
Starholmen.........                                                             -12. l[a]ss.
Kårpholm. Stegholm. Pirkholm.
haffwa och en lyten frisk siöö wäster
ifrån byn på samma öö.
 
 
(Karttext:)

Kolswykz Fiälen