A8:173-174

 
(Rubrik:)        173                                                                                  174
Länna                                                                               Skipzlagh
 
Notarum Explicatio
 
A                   Boda. Skatteh[emman] -1.
B                   åhrligitt uthsäde.............                                                   - 1 1/2 t[un]na.
C.                  Engh till höö.............                                                        -25 l[a]ss.
 
Haffwa och god lägenheet medh skogh och mulebeet.
 
 
 
Notarum Explicatio
 
A.                  Sunda. skatteh[emman] -1.
B.                  Norregärdett uthsäde......                                                 -3. t[unn]or.
C.                  Södergärdeett...utjsäde...                                                 -4 t[unn]or.
D.                  Engh till höö..........                                                           -60 l[a]ss.
 
Til föres.[kreff]ne heman är godh skogh och uthmark fiske tryter them intet uthi saltsiön.
 
 
 
(Karttext:)

Sunda wyk
Enghage