A8:175

 
(Rubrik:)        Länna Skipzlagh
 
(senare tillskrivet:) Länna socken och Blidö Cap.
 
Notarum explicatio
 
A                   Wangsunda skatteh[emman] -2.
Lyka stora både twå uthi alle qvaliteter.
B                   Uthsäde til hwarthera hemma-
nett åhrligen..................                                                   -2 t[unn]or
 
Föres.[kreffne] hemman haffwa och effter-
skreffne ängzholmar nämb.[ligen]
Haxön höö......                                                                                      -10 l[a]ss.
Hattholmen. Kårpholmen.
 
Till hwar gårdh höö als[ammen?].....                                                       -25 l[a]ss.
 
 
 
(Karttext:)

Österwykan
Träsk
 
(senare ditskrivet vid sidan av kartbilden:)
föfattad år 1639 af Sven Månsson