A8:176

 
(Rubrik:)        Länna Sochn.
 
Notarum Explicatio.
 
A.                  Eknöö skatteh[emman] -1.
B.                  Östergärdett......uthsäde                                                   -5. t[unn]or
C.                  Wästergärdett....uthsäde                                                   -4 t[unn]or
D.                  Engh till höö............                                                         -40 l[a]ss
 
Föres.[kreff]neheman råde söderuth ifrå sig, mitt i skepzleden
 
 
 
(Karttext:)

Öster haffwett
Eknöö Wykan
Maren