A8:18-19

 
(Rubrik:)        18                                                                                   19
Lyhundratz Häradt                                                           Hussby Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
A.                  Sättra skatteh[emman] -1.    Frälseh[emman] -2.
till Biörnöö.
B.                  Wästergärdett...uthsäde………………………………   -31. t[un]na.
C.                  Östergärdett.....uthsäde………………………………    -27. t[unn]or
 
1.       Östergården skatteh[emman] -1.
haffwer i byamåhl........................................................     -37. al[na]r.
B                   Uthsäde i Wästergärdett..............................................    -17. t[unn]or
C.                  I Östergärdett uthsäde..................................................   -15. t[unn]or
D.                  Engh till höö.................................................................    -40 l[a]ss.
 
2.       Millangården frälseh[emman] -
hafwer i byamåhl..........................................................    -15 al[na]r
B.                  Uthsäde i Wästergärdett……………………………...   -7 t[unn]or
C.                  I Östergärdett................................................................  -6 t[unn]or
D.                  Engh till höö.................................................................    -20. l[a]ss.
 
3.       Wästergården Frälseh.[emman]
lyka stort medh dhet förre frälseh[emmanet] -
 
Ingen synnerligh skog heller uthmark ey heller fiske ; hafwer föres.[kreff]ne by.