A8:181-182

 
 
Notarum Explicatio
 
A.                  Oxehals Skatteh[emman] -9.
 
B.                  Östergärdett medh wreterne -14 t[unno]rs uthsäde
 
C.                  Wästergärdett är och lyka stort.
 
D.                  Engier till hela byen.
 
 
 
 
(Karttext:)

Österhaffwett