A8:188

 
(Rubrik:)        Frötuna Sochn.
 
Notarum Explicatio.
 
A                   Lönswyk. Skatteh[emman] -2.
Äro både lyka stora uthi alle comoditeter.
 
B                   Östergärdett....uthsäde...                                                  -7 t[unn]or
Uthsäde till hwart heman i före[kreff]ne gärde                   -3 1/2 t[unn]a
 
C.                  Wästergärdett uthsäde......                                               -12 t[unn]or
Uthsäde till hwart heman i be[mäl]te gä.[rde]                    - 6 t[unn]or
 
D                   Engh till höö hwar.........                                                   -30. l[a]ss.
 
Tårpet lyder och be.[mäl]te by till Haffwa och temmeligh uthmark sampt fiskewatn.
 
 
 
 
(Karttext:)

 
Löns wykan