A8:189-190

 
Notarum Explicatio
 
A                   Frötuna Kyrkia och Prästegård
B.                  Uthsäde till prästegården uthi
Östergärdett..............                                                      -24. t[unn]or
C.                  I Wästergärdett...........                                                     -17. t[unn]or
D                   Engh till Prästegården.........                        -150 l[a]ss.
 
Till föres.[kreffne] prästegårdh är och temmeligh godh uthmark; och uthmarken haffwa dhe inne medh Lönswykh fiskewatn haffwer Prästegården gott nogh.
 
Eliäst haffwer och Prästegården någre Engier på Sämsöön belägne och deres qvalitet och qvantitet finnes igen näst föliande pag.. 191.
 
 
 
(Karttext:)

Kyrkio siön
Nåsta Broo
Smedstårpett
Bärgztårpett.
På dhenne sydan taga Hage ägor wedh.