A8:192

 
(Rubrik:)        Frötuna Sochn.
 
Notarum Explicatio.
 
A                   Noldron Skatteh[emman] -2.
Är lyka stort uthi åker Engh och alle qvaliteter.
 
B                   Uthsäde till hwart heman i Österg[ärdet]                           -6 t[unn]or
 
C                   Uthsäde till hwart heman i Wästerg[ärdet]   -5 t[unn]or
 
D                   Engh till höö hwar...................                                         -20 l[a]ss
 
Män deres Engier äro mästedels belägne widh Harka. fol[io] 191.
 
Skogh och fiskewatn haffwa dhe wäll Män dhet doger icke synnerligitt.
 
(Senare tillskrivet:)                Hager till Nåni fol: [io] 200.
 
 
 
(Karttext:)

Lommaren lacus