A8:193-194

 
(Rubrik:)        193                                                                                  194
Frötuna                                                                            Sochn (otydligt)
 
Notarum Explicatio
 
A                   Wäster Nåsta. Skatteh[emman] -3.
Frälseh[emman] -1.
B.                  Östergärdett medh wreterne
uthsäde...............                                                             -20 t[unn]or
C.                  Wästergärdett med wreten                                               -24 t[unn]or
 
1.                   Östergården Skatteh.[emman]
haffwer i byamåhl............                                                 -19 1/2 al[na]r
B                   Uthsäde i Östergärdett...........                                          -5 1/2 t[un]na
C                   I Wästergärdett..............                                                  -6 1/2 t[un]na
D                   Engh till höö..............                                                       -30 l[a]ss.
 
2.                   Södergården frälseh.[emman]
haffwer i byamåhl..............                                               -16 al[na]r
B                   Såer i Östergärdett................                                           -4 1/2}     t[un]na
C                   I Wästergärdett.................                                               -5 1/2}
D                   Engh till höö.................                                                    -27 l[a]ss.
 
3                    Wästergården skatteh.[emman]
haffwer i byamåhl.............                                                - 18 2/3 al[na]r
Uthsäde och Engh lyka medh öster-
gården num.(ero) 1.
 
4.                   Norregården skatteh.[emman]
Haffwer i byamåhl............                                                -17 al[na]r
F(?)               såer i Östergärdett..............                                             -4 1/4 t[un]na
C                   I Wästergärdett...............                                                 -5 1/4
D                   Engh till höö................                                                     -28 l[a]ss
________________________________________________________________________
 
E                    Öster Nåsta skatteh.[emman] -3.
frälseh[emman] -1.
 
1.                   Östergården sk.[attehemman]
hafwer i byamåhl.......                                                       -19 al[na]r
F                    Såer i hwarthera gärdet                                                    -5 t[unn]or
 
2.                   Södergården skatteh.[emman]
haffwer i byamåhl......                                                       -11 al[na]r
 
F.                   Uthsäde i hwarthera gärd                                                  -2 3/4 t[un]na (otydligt)
G.                  Engh till höö.............                                                        -
 
 
Notarum Explicatio.
 
3                    Wästergård frälseh.[emman]
haffwer i byamåhl........                                                     -18 al[na]r
F                    Uthsäde åhrligen.........                                                     -5 t[unn]or
G                   Engh till höö..............                                                       -
 
4                    Norregården är lyka stor
uthi alle qvalit.[eter] med Östergården.
num.[ero] -1.
 
 
Föres.[kreff]ne byar både tuå haffwa uthmark och skogh i hop Sammaledes och
fiskewatn.
 
 
 
(Karttext:)

Lommaren Lacus
Nosta wyken
Frötuna Kyrkiesiön ( troligen senare tillskrivet)
Nåsta broo
Allemännewägen åth Norrtälie