A8:195

 
(Rubrik:)        Frötuna Skipzlagh
 
Notarum Explicatio.
 
A                   Görla skatteh.[emman] -1.
Frälseh[emman] -2.
B                   Uthsäde i hwarthera gärdet                                               -14 t[unn]or
Uthsäde till Skattehemmanet
i hwarthera gärdett............                                               -7. t[unn]or
Till whathera aff frälsehem-
manet åhrligitt uthsäde                                                      -3 1/2 t[unn]a
C.                  Engh till skattehemmenet
till höö..................                                                           -30 l[a]ss
C.                  Till hwart frälsehemman                                                    -15. l[a]ss.
 
 
 
(Karttext:)

På dhenne sydan är Hagegärde belägett
På denne sydan är mälinge gärde belägitt.