A8:196

 
(Rubrik:)        Frötuna Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
A                   Wiggsiö Skatteh[emman] -2.
Äro lyka stora uthi alle qvaliteter.
B.                  Uthsäde till hwart heman
uthi Norregärdett........                                                     -7 1/2 t[unn]n
C                   Till hwart heman uthi Söder-
gärdett.............                                                                -8. t[unn]or
D                   Höö till hwart heman........                                                -40 l[a]ss.
 
Till föres[kreff]ne hemman är nödhtårfftigh skogh och uthmark sampt och fiske.
 
 
(Senare ditskrivet:)              
En äng pag. 200.
 
 
(Karttext:)

Lommaren Lacus.