A8:197-198

 
(Rubrik:)        197                                                                                 198
Frötuna Skipzlagh                                                            Frötuna Sochn
 
Notarum Explicatio.
 
D                   Strömsbacka. Skatteh.[emman] -1.
Frälseh[emman] -2.
E                    Östergärdett uthsäde..........                                              -27 t[unn]or
F                    Wästergärdett. uthsäde......                                              -25. t[unn]or
 
1.                   Östergården skatteh[emman] -1.
haffwer i byamåhl                                                             -26 al[na]r
E                    Såer i Östergärdett........                                                   -11 t[unn]or
F                    I Wästergärdett............                                                    -10 1/4 t[unn]a
 
2                    Ibidem Frälseh:[emma]n till Biörnöö
E                    haffwer i byamåhl....                                                         -19al[na]r
Uthsäde i Östergärdett....                                                 -8 t[unn]or
F                    I Wästergärdett......                                                         -7 1/4 t[unn]or
 
3                    Ibidem Frälseh[emman] -1. lyka stort medh
dhet andre frälsehemmanet uthi alle qvaliteter.
 
Före.[kreff]ne byes Enger finnes igen på nästföliande pag.. 199
 
Notarum Explicatio.
 
A                   Knuttby skatteh[emman] -3.
 
1.                   Östergården. skatteh.[emman] -1.
haffwer i byamåhl..........                             -18 al[na]r
B                   uthsäde hwart åhr..............                         -12 1/2 t[un]na
 
2.                   Millangården. skatteh.[emman] -1.
haffwer i byamåhl............                           -10 al[na]r
B.                  uthsäde hwart åhr..........                             -5 3/4 t[unn]a
 
3.                   Wästergården skatte.[hemman] 1.
haffwer i byamåhl..............                         -5. al[na]r
B.                  uthsäde hwart åhr.............                          -3 3/4 t[un]na
 
Belangande föres.[kreff]ne byes Engh så finns hon igen nästföliande pag.. Medh all sin qvalitet och beskaffenhet
 
 
 
(Karttext:)

Igelsiö ägor proxime
Leriordh
Leriordh
På denne sydan tager Norrtälie Stadz åker wedh.
Norrtälie stadz ägor straxt här hoos belägne.