A8:199

 
(Rubrik:)        Frötuna Sochn
 
Notarum Explicatio
 
Denne Engier lyda alle 3. till Knuttby nemb.[ligen
 
A                   Sässön. Lindholmen godh ängh till                                    -50 l[a]ss.
_____________________________________________________________________
 
 
B                   Ett tårp lyder till Strömsbacka.
 
D                   uthsäde dett ena åhret...........                                           -3 3/4 t[u]na
 
E                    andra åhret............                                                          -2 1/2 t[un]na
 
C                   Engh lyder och till Strömsbacka. till höö..............             -20 l[a]ss.
______________________________________________________________________
 
 
 
(Karttext:)

Täliebotiälen.