A8:200

 
(Rubrik:)        Frötuna Sochn
 
Notarum Explicatio.
 
A                   Färsna. Skatteh[emman] -1.
 
B                   Östergärdett............                                                        -7. [tunn]or
 
C.                  Wästergärdett............                                                      -9. t[unn]or
 
D                   Engh till höö...........                                                          -50 l[a]ss
 
E.                   En Engh till Wigelsiö till hö                          -14 l[a]ss
 
F.                   Hagar som lyda till Nåni.
 
Till föres.[kreff]ne färsna är temmeligh godh skogh och uthmark : män intet fiske.