A8:201-202

 
(Rubrik:)        201                                                                                  202
Frötuna Skipzlagh                                                            Frötuna Sochn.
 
A                   Räska. Skatteh[emman] -1. frälse[hemman] 1.
Östergården skatteh.[emman] 7. öresl[and]
haffwer i byamåhl. 14 al[na]r
 
Notarum Explicatio
 
D.                  Hårdnacka skatteh[emman] -3. Frälse[hemman] -2
E                    Östergärdett uthsäde ......                                                 -29. t[unn]or
F                    Wästergärdett medh wreten                       -25 t[unn]or
 
1.                   Wästergården skatteh[emman] -1.
haffwer i byamåhl......                                                       -24 al[na]r
E.                   Uthsäde i Östergärdett...........                                          -5 1/2 t[unn]a
F.                   I Wästergärdett..................                                              -5. t[unn]or
G.                  Engh till höö...............                                                      -40. l[a]ss
 
2.                   Millangården skatteh.[emman] -
haffwer i byamåhl..............                                               -26 al[na]r
E                    Såer i Östergärdett...............                                           -6 1/2 t[un]na
F                    I Wästergärdett.................                                               -5 1/2 t[un]na
G                   Engh till höö....................                                                 -44 l[a]ss
 
De andre 3. hemmanen äro alle lyka stora med Wästergården näm l.[igitt?] uthi alle qvaliteter.
 
föres.[kreffne] by haffwer temmeligh godh skogh och fiskewatn
 
 
 
(Karttext:)

Kowyken
7 t[unn]or
5 t[unn]or wid a (?)
På denne sydan haffwa Tälieboa sinne ängier.