A8:25

 
(Rubrik:)        Loherra Sochn
 
Notarum Explicatio
 
A.                  Holsta skatteh[emman]-3
Frälseh[emman].....  -2.
 
1.       Östergården skatteh[emman] -1.
haffwer i byamåhl.....                                                        -15 al[na]r
B                   Uthsäde i Östergärdett....                                                 -8 1/2 t[un]na
C                   I Wästergärdett........                                                       -6 t[unn]or
Engh till höö.......                                                              -25. l[a]ss
 
2.       Södergården skatteh[emman] -1. lyka stort med N.[umero] 1.
B                   Uthsäde i Östergärdett                                                     -8 1/2 t[un]na
C                   I Wästergärdett........                                                       -6 t[unn]or
Engh till höö........                                                             -25. l[a]ss     
 
3.       Millangården Frälseh[emman] -1.
haffwer i byamåhl...                                                          -14 al[na]r
B.                  Uthsäde i Östergärdett                                                     -7 1/4 t[un]na
C.                  I Wästergärdett.....                                                          -6 t[unn]or
D.                  Engh till höö..........                                                           -23. l[a]ss
 
4.       Wästerg.[ården]
haffwer i byamåhl.....                                                        -27 1/2 al[na]r
B                   Såer i Östergärdett.....                                                     -14 t[unn]or
C                   I Wästergärdett..........                                                     -12 3/4 t[unn]or
D.                  engh till höö......                                                               -45 l[a]ss
 
Norregården är lyka stort medh  numero -3. i alle qvaliteter.
 
 
E                    En uthfiäll till Kragsta uthsäde -3 tunnelandh
 
Till föres.[kreffne] by godh skogh och uthmark, sampt och någott när gott fiskewatn uthi någre måssor på skogen, och kan intet rächnas högt.
 
 
(Karttext:)

F                   Tårp, lyder till Wästergårde[n] i holsta.
Uthsäde åhrlig -1 t[un]na
örjordh
På denne sydan är Undra gärde belägitt
Kragsta gärde belägitt
Z