A8:26-27

 
(Rubrik:)        26                                                             27
Lyhundratz Häradt                                     Loherra Sochn
 
Notarum Explicatio.
 
A.                  Kragsta Skatteh[emman] -3    frälseh[emman] -1
B.                  Norregärdett....uthsäde....                                                -47. t[unn]or
C.                  Södergärdett...uthsäde.....                                                -49. t[unn]or
 
1.       Östergården haffwer i byamå[hl] (plump)    -21. al[na]r
B.                  Uthsäde i Norregärdett....                                                -13 1/2 t[un]na
C.                  I Södregärdett.........                                                        -14 t[unn]or
D.                  Engh till höö........                                                             -40. l[a]ss
 
2.       Millangården haffwer i byamåhl                                        -20. al[na]r
I Uthsädet och Engh sampt andre qvaliteter
lyka stort medh dett första.
 
3.       Storegården haffwer i byamåhl                                         -24. al[na]r
B.                  Uthsäde i Norregärdett                                                    -15 1/2 t[un]na
C.                  I Södregärdett                                                                 -16. t[unn]or
D.                  Engh till höö                                                                     -45. l[a]ss.
 
4.       Wästergården Frälseh[emman] - under Biörnö.
B                   Uthsäde i Norregärdett....                                                -5 1/4 t[un]na
C.                  I Södregärdett....                                                             -5 1/2 t[un]na
D.                  Engh till höö.....                                                                -20. l[a]ss.                                                                                            
Till föres.[kreffne] hemman är godh skogh och uthmark ; sampt intet dugeligitt fiskewat.[n]
 
(Karttext:)

denne tårp och Wreter lyda till hela byen i Kragsta.