A8:28

 
Notarum Explicatio
 
A                   Hemmi Skatteh[emman] -3. alle lyka stora
Frälseh[emman] -1
B                   Östergärdett med wreterne uthsäde                                  -34. t[unn]or
Wästergärdett medh söderwreten                                     -38. t[unn]or
 
1.       Östergården haffwer i byamåhl                                         -24. al[na]r
B.                  Uthsäde i Östergärdet til be.[mäl]te gårdh   -9 1/2 t[un]na
C.                  I Wästergärdett uthsäde.....                                              -10 1/2 t[un]na
Engh till höö.........                                                            -50. l[a]ss.
 
2. 3.   De andre tw skattehemmanen äro lyka
stora uthi alle faculteter medh det första N.[umero] 1.
 
4.       Millangården frälseh[emman] -1.
Haffwer i byamåhl.......                                                     -13. al[na]r
B                   Uthsäde i Östergärdett......                                               -5 1/2 t[un]na
C.                  I Wästergärdett.....                                                          -5 3/4 t[un]na
D                   Engh till höö..........                                                           -28 l[a]ss
 
Föres,[kreffne] heman haffuer nödtårfftigh tarfweskogh intet fiskewatn.
 
 
(Karttext:)

NB. denne fiäll lyder till Östergården och den där näst är.