A8:29

 
(Rubrik:)        Loherra Sochn
 
Notarum Explicatio.
 
A.                  Loherra Kyrkia. och Prästegårdh.
B.                  Wästergärdett.....uthsäde.....                      -20 t[unn]or
C.                  Östergärdett....uthsäde och                                               -20. t[unn]or
D.                  Engh till höö........                                                             -60 l[a]ss
_______________________________________________________
 
E                    Åker och Engesfiäll til Råby, åker                                     -1. t[unn]nel[and]
F.                   Engefiäll till Söderby.
_______________________________________________________
 
G                   Prästegårdh tårp.
H.                  Uthsäde i Östergärdett....                                                 -4 t[unn]or
I.                    I Wästergärdett.............                                                   -2 t[unn]or
_______________________________________________________
 
(Karttext:)

Loherra kyrkio
Söderby gärde här belägitt
Råby gärde här belägitt