A8:30-31

 
(Rubrik:)        Lyhundratz Häradt
 
Notarum Explicatio
 
A                   Sättra skatteh[emman] -3.    Frälseh[emman] -2.
B.                  Östergärdett....uthsäde....                                                 -35. t[unn]or
medh wreten.
C.                  Wästergärdett....uthsäde.....                       -33. t[unn]or
 
1.       Östergården haffwer i byamåhl....               -
heller i örestal...-3 öreslandh. 2 ortugl.[and]
B                   Uthsäde i Östergärdett.....                                                -3 1/4 t[un]na
C                   I Wästergärdett........                                                       -3. t[unn]or
D                   Engh till höö.............                                                        -40. l[a]ss.
 
2.       Millangården Frälseh[emman] -1 är 10 öresl[and]
B.                  Uthsäde i Östergärdett...                                                  -9 1/2 t[un]na
C.                  I Wästergärdett......                                                         -8 3/4 t[un]na
D.                  Engh till höö.......                                                              -100. l[a]ss.
 
3.       Storegården. skatteh[emman] -1 är 13 öresl.[and]
B.                  Uthsäde i Östergärdett.......                                              -11 1/2 t[unn]or
C.                  I Wästergärdett........                                                       -11 t[unn]or
                      Engh till höö.............                                                        -120 l[a]ss
 
4.       Millangården Frälseh[emman] -1 är 3 öresl[and]
B.                  Uthsäde i Östergärdett.....                                                -3 1/4 t[un]na
C.                  I Wästergärdett........                                                       -3. t[unn]or
D.                  Engh till höö......                                                               -35 l[a]ss
 
5.       Wästergården skatteh[emman] -1. 9 1/2 öresl.[and]
B.                  Uthsäde i Östergärdett......                                               -8 1/2 t[un]na
C.                  I Wästergärdett..............                                                  -8. t[unn]or
D.                  Engh till höö........                                                             -90. l[a]ss.
 
Till föres.[kreff]ne hemman är godh timmerskogh och gott uthrum på alle syder : Sampt och skönt och gott fiskewatn.
 
Södersydan räcka theres ägor till Råby ägor Wästersydan räcke the Ringbo ägor: norr
Sidan till Wäster Sättra ägor : Östersydan alt ned til tarff siön.
 
 
(Karttext:)

Erken lacus
Långewykan
Lana Engh
Sättra miölqwarner til Skatteh[emmanet]
sandblandat svartmylla
swartmylla