A8:32

 
(Rubrik:)        Lyhundratz Häradt
 
Notarum Explicatio.
 
A.                  Skiulsta Skatteh[emman] -2
Både lyka stora i åker och Engh och alle an-
dre qvaliteter. mojord i både gärden.
B.                  Norregärdett....uthsäde...                                                 -19. t[unn]or
Uthsäde till hwart heman i be:[mäl]te gärd.  -9 1/2 t[un]na
C.                  Södergärdett....uthsäde.....                                               -22. t[unn]or
Uthsäde till hwart hemman uthi
be:[mäl]te gärdett......                                                       -11. t[unn]or
D.                  Engh till hwart heman till                                                   -25. l[a]ss
 
Till föres.[kreffne] heman är intet skogh ey heller fiskewatn.