A8:33

 
(Rubrik:)        Loherra sochn
 
Notarum Explicatio
 
A         1.       Hammarby. skatteh[emman] -1.
2.       Nyby....Cronoh[emman] -1. Sk.[atte?] Uthiordh -1.
brukas till millangården i söderby.
B                   Norregärdett...                     uthsäde....                            -24. t[unn]or
C                   Södergärdett.... uthsäde...                                                -20. t[unn]or
 
Skattehemmanet haffwer i byamåhl                                   -56. al[na]r
B                   Uthsäde i Norregärdett....                                                -12. t[unn]or
C                   I Södergärdett....uthsäde....                                              -10 3/4 t[un]na
D                   Engh till höö....                                                                 -30. l[a]ss.
 
2.       Cronohemmanett haffwer i byamåhl                                  23. al[na]r
B                   Uthsäde i Norregärdett....                                                -5 1/2 t[un]na
C                   I Södergärdett......                                                           -4 1/2 t[un]na
D                   Engh till höö.........                                                            -15. l[a]ss.
 
Sk.[atte?] Uthjorden som brukas till Millangården
i Söderby haffwer i byamåhl....                                         -25 al[na]r
B                   Uthsäde i Norregärdett.......                       -5 3/4 t[un]na
C                   I Södergärdett........                                                         -5. t[unn]or
D                   Engh till höö.........                                                            -20. l[a]ss.                                                                      
 
Till föres.[kreffne] Hammarby är godh både timmer och annor skogh sampt och
gott fiskewatn.